• https://www.facebook.com/profile.php?id=100025684460754
 • https://twitter.com/icsadankara
 • https://www.instagram.com/icsadankara/
 • https://www.youtube.com/channel/UCGSpgHyA7JkzP3kBgDsAjVw
1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON (SABAK) KONGRESİSağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), sağlık bilimleri eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de sağlık bilimleri eğitiminin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir.  Sağlık bilimleri eğitimindeki yeni gelişmeleri ve ülkemizdeki yükseköğretimde akreditasyonla ilgili gelişmeleri paylaşmak, kalite güvencesi konusunda farkındalık yaratmak, kalite kültürünü yaymak amacıyla 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Kongresi 17-19 Ekim 2019 tarihlerindeAnkara’da gerçekleştirilecektir.

ANA KONULAR

 •  Akreditasyon
 •  Sağlık Bilimleri Eğitiminde İyi Uygulamalar
 •  Sağlık Bilimlerinde Araştırma
 •  Eğitici Eğitimi
 •  Kalite Güvence Sistemleri
 •  Eğitici Eğitimi Programlarının Akreditasyonu
 •  Etkili Öğretim Teknikleri, Modelleri
 •  Eğitici Kalitesi
 •  Etkili Eğitimin Çıktıları
 •  Eğiticide Öz Denetim
 •  Sağlık Bilimlerinde Eğitim Çalışmaları
 •  21. Yüzyılda Sağlık Bilimleri Eğitiminde Beklentiler
 •  Eğitici Eğitimi Programları
 •  Eğitim Kalitesinde Sürdürülebilirlik
 •  Eğitici Performansının Değerlendirilmesi
 •  Sağlık Bilimleri Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
 •  Eğitici Eğitiminde Mentörlük
 •  Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kültürlerarası Araştırmalar 
Ayrıntılı bilgi: SABAK KONGRESİ
  
115 kez okundu

SİDEF