• https://www.facebook.com/profile.php?id=100025684460754
  • https://twitter.com/icsadankara
  • https://www.instagram.com/icsadankara/
  • https://www.youtube.com/channel/UCGSpgHyA7JkzP3kBgDsAjVw

İletişimİç Anadolu Sağlık İdarecileri Derneği
İÇSAD

Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri No: 1/91
Ostim - Ankara / TÜRKİYE

Telefon
0 312 386 25 76
0 312 386 25 77


Faks
0 312 386 25 80

e-posta

bilgi@icsad.org
icsad@outlook.com

Sosyal Medya Hesaplarımız:
 
 
 
 
 

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÜNAL
aliunal@hitit.edu.tr
aliunal19@gmail.com

www.aliunal.com.tr


SİDEF