• https://www.facebook.com/profile.php?id=100025684460754
  • https://twitter.com/icsadankara
  • https://www.instagram.com/icsadankara/
  • https://www.youtube.com/channel/UCGSpgHyA7JkzP3kBgDsAjVw

Yeterlilikler ve İstihdam Olanakları

      

           Yeterlilikler


      Sağlık Yönetimi Mesleği, sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticilerini kapsamaktadır. 


      İstihdam Olanakları

      Sağlık Yöneticileri, genel sağlık yönetimi yanında başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir.

      Görev Yerleri; 

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı,

Kamu Hastaneleri, 

Özel sektöre ait hastane ve sağlık kuruluşları

Üniversite hastaneleri

Sosyal güvenlik ve sigorta kuruluşlar

Sağlık ve sosyal alanlardaki kuruluşlarda idari pozisyonlar olabilmektedir. 
SİDEF