• https://www.facebook.com/profile.php?id=100025684460754
  • https://twitter.com/icsadankara
  • https://www.instagram.com/icsadankara/
  • https://www.youtube.com/channel/UCGSpgHyA7JkzP3kBgDsAjVw

Meslek TanımıSağlık Yöneticiliği Meslek Tanımı


Sağlık kurumlarında ve sağlık hizmetleri ile ilgili işlerin yapıldığı tüm kurumlarda idari işlerin yerine getirildiği, karar alma ve uygulama süreçlerinin gerçekleştirildiği; analizler, planlamalar ve değerlendirmeler yapılan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretilen, yorumlanan ve kullanılan; sağlık hizmetlerinin planlaması, sunulması ve değerlendirilmesine yönelik idari süreçlerin gerçekleştirildiği meslektir.
SİDEF